Kemp VZW

Het concept van VZW Kemp is eenvoudig: met schapen terreinen beheren. Kempische heideschapen zijn van oudsher in de Kempen aanwezig. Het schaap was de motor van de landbouw en de lakennijverheid tot in de vorige eeuw. Nu nog zijn ze door hun hoge zelfredzaamheid ideaal voor het beheer van grote open vlaktes. De lammetjes worden rond de jaarwisseling geboren. Ze blijven bij de ooi tot ze groot genoeg zijn om zelf de natuur te gaan verkennen. Onze dieren krijgen een uniek menu van diverse kruiden, allerlei soorten grassen en twijgen voorgeschoteld. Een menu waar hun soortgenoten alleen maar van kunnen dromen. Om onze kudde vitaal te houden en de gewenste raskenmerken te versterken wordt elk jaar een klein deel van de kudde ter slacht aangeboden. Door dit vlees te kopen, koop je een natuurproduct en steun je tegelijk ons project !

De natuur in stand houden met behulp van het zeldzame Kempenschaap dat we promoten en lekker, zuiver vlees produceren: 3 maal winst voor iedereen!
Maarten D’hondt, Kemp VZW